fbpx

David Otoupalík, kandidát do zastupitelstva obce

David Otoupalík

Čtyři roky se jako člen finančního výboru s předstihem seznamuji s rozpočtem obce na příští období. Na oko vyrovnaný rozpočet však koncem roku obvykle dopadne jinak, než bylo v plánu. Zatímco výdaje plus minus sedí s plánem, příjmy jsou rok co rok výrazně vyšší. Tu o 11 milionů, tu o 12 a v roce 2021 dokonce o 20 milionů korun. Dalo by se říct „dobrá práce“, ale když se projdete po obci, uvidíte, že našetřené peníze v budovách či obecním majetku prostě chybí. Neinvestují se, ztrácejí na hodnotě a neslouží svému účelu. A aktuální hrozivá inflace těch našetřených 60 milionů, které má obec na účtech, neskutečně požírá. Například tři zastávky, které mohly stát loni 350 tis. Kč, budou stát letos dvojnásobek.

A právě finanční výbor, který ze zákona kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, by měl být orgánem, který na tuto skutečnost upozorňuje a snaží se ji změnit. Jsem proto rád, že se nám s ostatními členy podařilo alespoň v některých případech doplnit do rozpočtu obce malé projekty, které svěřené prostředky zhodnotily. Podobně i Komise pro veřejné záležitosti, vedená Martinem Klímou, přinesla spoustu zajímavých projektů, které se sice na jednání rady projednaly, ale jejich realizace se odložila, nestihla nebo… prostě „vyšuměla“.

Správné plánování určuje budoucí úspěchy. V obci to je o to jednodušší v tom, že hodnocení obvykle nedělá nadřízený či šéf, ale občané svým hlasem ve volbách. Snažme se do vedení obce zvolit zástupce, kteří dokáží připravit kvalitní projekty, které bude obec financovat. Buď přímo z rozpočtu, z dotací anebo správně zvoleným externím financováním.Jako člen fin. výboru chci i nadále přinášet nápady, které jdou realizovat a které budou ku prospěchu občanů. Podobně jako v minulém období bankomat, zásilkové boxy, zrušení občanky do ekodvora či zveřejňování zápisů z komisí a výborů.

David Otoupalík

40 let, výkonný ředitel v energetice

Mou celoživotní snahou je hledat cestu, „JAK TO UDĚLAT“, a ne „PROČ TO NEDĚLAT“. Občas to byla cesta buldozeru, který musí překonat kopec, dva anebo tři… A až s věkem jsem pochopil, že ta cesta nemusí kopce bořit či demolovat, ale že je někdy stačí lehce upravit. Preferuji proto společnou cestu, která překážky překoná, a také hledání cíle, kde se společně s ostatními setkáme. Věřím, že nové zastupitelstvo bude pracovat jako tým, který společně povede obec kupředu a přinese nové projekty. Přeji vám, abyste si správně zvolili, a nebojte se také zapojit.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

  • Znovu budu navrhovat revizi vyvážení odpadů, které nedostačuje ani v případě komunálního, ani separovaného odpadu.
  • Budu-li zvolen za člena finančního výboru, navrhnu vyčlenění části rozpočtu pro občanské projekty.
  • I nadále budu upozorňovat na neefektivnost hromadění úspor na účtu v situaci, kdy obecní majetek chátrá.
  • Navrhnu investice do projektů, které sníží budoucí výdaje obce (např. realizace FVE na obecních budovách).

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.