fbpx

Eva Bartoňová, kandidátka do vedení obce

David Otoupalík

Není mi lhostejné, kam a jak se naše obec vyvíjí. Podpořím každý dobrý nápad či projekt bez ohledu na to, kdo či jaký politický subjekt jej bude navrhovat. A věřím, že to tak budou mít i všichni nově zvolení zastupitelé. Byť hledat shodu nemusí být vždy jednoduché.

I přesto se o to ale musíme snažit.

Nově zvolení zastupitelé, z nichž vzejdou radní, a především starosta a místostarosta, by vždy měli jednat v co nejlepším zájmu obyvatel. Nesmí brát v potaz osobní náklonnost či nevraživost. Mělo by jim záležet na tom, aby dostatečně dopředu zveřejnili podklady pro jednání zastupitelstva, a každý – i veřejnost – by měl mít prostor si je projít, prostudovat. Mrzí mě, že v tomto případě Střeličník obec spíše supluje, než aby ji drobně doplňoval.

Přitom i v našem okolí je plno obcí, kterým se daří plnit nařízení ohledně ochrany osobních údajů a jež seznamují své obyvatele s detaily. Budu proto i nadále usilovat o větší otevřenost a transparentnost obce. Abyste se vy, občané, mohli zapojovat a vyjadřovat k důležitým rozhodnutím během celého volebního období.

Během sbírání podpisů pro podporu naší kandidátky jsem se setkala s nejrůznějšími názory na chod obce, na členy Střeličníku a jeho aktivity. Potěšilo mě, že většina z vás má skutečné povědomí o jednotlivých zastupitelích, o zveřejňovaných informacích.

O tom, co by ještě šlo v obci udělat. Dávali jste nám své podněty pro vylepšení svého nejbližšího okolí i návrhy, co Střelicím chybí, či kde se inspirovat. Není tedy pravdou, že se lidé o dění v obci nezajímají, jak se někteří snaží tvrdit. V tuto chvíli jen občané nemají jinou možnost se zapojit než kandidovat či přijít na jednání zastupitelstva. A to chce odvahu.

Za Střeličník to chceme změnit. Chceme dát občanům jednodušší možnost spolupráce s vedením obce, aby šlo lépe a rychleji reagovat na potřeby vás občanů. Dát prostor projektům inspirovaným vašimi nápady a realizovat je.

Jsme rádi, že se nám za poslední 4 roky podařilo zrealizovat alespoň část bodů z našeho programu. Některé jsme jen opakovaně projednávali, a ačkoliv panovala mezi radními shoda, posunout se je nepodařilo. Byla bych ráda, kdyby nové vedení obce bylo aktivnější v uskutečňování svých plánů a investovalo do rozvoje obce prostředky, které dostává na její správu.

Chci se zasloužit o to, aby se obec ve zmíněných věcech posunula kupředu,a proto budu ráda, když podpoříte Sdružení občanů Střeličník svým křížkem.

Eva Bartoňová
eva@strelicnik.cz 

Širší vize a lepší spolupráce

Tento krátký slogan vystihuje téměř vše důležité, co momentálně jako zastupitelka a radní postrádám, aby se správa a rozvoj obce posunuly do 21. století. V podstatě celé jedno volební období, tedy 4 roky, je za námi a nám nezbývá než bilancovat. Některé projekty se podařilo dokončit, některé alespoň začít a některé, neméně důležité, se za poslední roky téměř zastavily. Ráda bych, aby se nové zastupitelstvo shodlo na prioritách nejen na další 4 roky, ale na delší úsek, který umožní realizovat ve Střelicích tolik důležité a občany očekávané projekty.

Chtěla bych se z pozice zastupitelky a kandidátky do vedení obce zaměřit na zpracování kvalitní a kompletní vize obce Střelice, která bude odpovídat 21. století. Připravit společně s ostatními zastupiteli, členy komisí, zástupci spolků a sdružení, ale také s vámi občany, komplexní a dlouhodobý plán.

Plánování oprav a investic by mělo probíhat s dostatečným předstihem. Přináší to nejen lépe připravené podklady, možnosti žádat o dotaci, ale i včasné vypsání a vyhodnocování výběrového řízení. K realizaci některých větších projektů jsou zapotřebí dvě volební období a právě taková vize, schválená napříč zastupiteli a politickými subjekty, zůstává platnou bez ohledu na změnu ve vedení obce.

Ráda bych také iniciovala spolupráci s aktivními občany a přizvala k řešení odborníky. Jiný názor a věcná, podložená kritika mají svůj význam. Mohou jak přinést jiný náhled na problematiku, tak vyvolat debatu nad detaily, které jiným uniknou.

Členové výborů a komisí se pravidelně setkávají, většina i zveřejňuje zápis. Chtěla bych, aby tak činily všechny komise a aby rada obce a celé vedení na názor jejich členů více daly.

Větší pravomoce pro členy komise přinese další „oči“ pro kontrolu zakázek a kvality prací vykonávaných pro obec a celkově více občanů dostane prostor se zapojit. Věřím, že o to mají zájem a že toho využijí.

Ráda bych proto dala prostor zapojit se do komisí nejen dominantním stranám úspěšných ve volbách, ale také dalším odborníkům, kteří o to projeví zájem.

Máte zájem se zapojit do členství v komisích či výborech obce?
Napište nám na e-mail
strelicnik@gmail.com.

Mgr. Eva Bartoňová

41 let, řízení IT týmu v nadnárodní firmě)

Absolvovala jsem magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a po státních zkouškách krátce učila na základní škole německý jazyk a výtvarnou výchovu. Poté jsem nastoupila do brněnské pobočky nadnárodní IT společnosti.

Nejprve jsem pracovala jako technická podpora pro německé a švýcarské zákazníky a po čase jsem přešla do francouzského oddělení, kde vedu pracovní tým. Volný čas věnuji rodině, aktivnímu odpočinku a také ráda cestuji. V tomto končícím volebním období jsem působila v obci jako radní.

CO BYCH RÁDA ZMĚNILA

Všechna klíčová témata jsme jako sdružení Střeličník sepsali do tohoto volebního programu. Za sebe mohu jen dodat, že celé 4 roky jsem se aktivně snažila na úrovni rady obce některé věci změnit a leckdy jsem narážela na těžko pochopitelnou bariéru nezájmu přinesená témata řešit.

Věřím proto, že nové vedení obce bude aktivnější při vzájemné spolupráci, bude se vzájemně více podporovat a bude realizovat projekty bez ohledu na to, kdo nebo jaký subjekt je přinesl.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.