fbpx

Jan Pernikář, kandidát do zastupitelstva obce

David Otoupalík

O tom, že se ve Střelicích chystá významné rozšíření vepřína a namísto malých prasátek se zde budou chovat až dva tisíce poctivých vepřů, se občané Střelic dozvěděli až poté, co rada obce tento záměr 4 hlasy schválila. Proti byla jen Eva Bartoňová, která se i na zastupitelstvu obce snažila hledat cesty, jak tento záměr zrevidovat. Také petici, kterou jsme s Radovanem Smištíkem iniciovali a kterou podepsalo 560 občanů obce, vedení obce nevzalo dostatečně v úvahu. Přál bych si, aby nové vedení neopakovalo chyby svých předchůdců a takto zásadní projekty předkládalo zastupitelům i široké veřejnosti. Aby se s nimi mohli všichni dostatečně seznámit a říci svůj názor.

 • Petici jsme na obec předali na přelomu prázdnin 2021 a v září jsme dostali písemné vyjádření od obce, že vyslechla námitky a že je projedná a odborně se s nimi vypořádá.
 • V prosinci jsme se zúčastnili zastupitelstva a na základě tohoto jsme byli s Radovanem Smištíkem přizváni na jednání rady obce, kde jsme znovu vznesli naše dotazy a upozornili na nedostatky.
 • Zajímalo nás, proč je v dokumentech uvedeno, že bude vystavěna silnice na výjezd směrem na Ostopovice, ale v plánech tato silnice není …
 • Závazné stanovisko Krajského úřadu odboru životního prostředí JKM 59422/2021 posuzovalo a stanovilo podmínky pro stavbu odlišnou, než je povolena. Jak je to možné?
 • Pokud budeme zvoleni chceme, aby se udělalo maximum pro snížení dopadu provozu vepřína na život v obci. Je možné, aby provozovatel osadil v provozu čističku vzduchu.

Rada obce také přislíbila, že čistička vzduchu bude součástí projektu vepřína, ale bohužel k tomu zatím nedošlo.

Velice nás zarmoutilo mlčení všech stávajících zastupitelů a radních, když jsme na jednání zastupitelstva položili dotaz: „Co udělají přítomní zastupitelé a rada pro své voliče, když vám dali písemnou peticí najevo, s čím nesouhlasí?“.

Jen zástupci Sdružení občanů Střeličník se snažili pro občany něco udělat. Pokud se vám zdá, že by to mělo být jinak než doteď, jděte k volbám a změňte to.

Volte toho, kdo bude hájit zájmy vás, občanů. Není tu prostor na odkládání problémů, musí se řešit nyní. Vámi zvolení zástupci obce zde nemají být od slibů, ale od činů.

Jan Pernikář

 

Jan Pernikář

43 let, podnikatel v informačních technologiích

Pracuji pro státní i soukromé podniky, kde pomáhám optimalizovat práce v týmu, procesy v informačních a bezpečnostních technologiích. Pomáhám využívat více dotací z EU. Každý tým je tak silný jako jeho nejslabší článek. Pokud nás naši spoluobčané podpoří ve volbách, tak můžeme vytvořit vedení obce, které bude více naslouchat požadavkům spoluobčanů a zlepšovat prostředí pro bydlení.

Myslím, že vztahy občanů s vedením v obci mají být na jiné úrovni. Jsme tu všichni sousedi, tak proč si nepomáhat a neudělat to tu ideálním místem pro bydlení. V obci není dostatek relaxačních zón pro setkávání a odpočinek. Nedostatečná místa pro parkování, revitalizace zanedbaných ulic a podpora obecních pracovníků a zvýšení efektivity ve vedení.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

 • Vyřešit energetické nároky obecních budov.
 • Vyřešit místa pro děti ve škole a školce.
 • Vytvořit vizi obce 21. století, která bude mít parky a různá místa pro vyžití všech občanů obce.
 • Začít čerpat dotace z EU na podporu bydlení.
 • Komunikovat více s okolními obcemi a využívat možnosti spolupráce.
 • Zastupitelé by měli více spolupracovat s občany a hájit jejich vůli a aktivně se podílet na vedení obce.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.