fbpx

Martin Klíma, kandidát do zastupitelstva obce

Pole mého dosavadního působení je poměrně široké. Jsem manžel a otec tří dětí. Nějaký čas jsem se pohyboval v akademické sféře jako mladý vědec. Poté jsem začal pracovat v průmyslu na pozici testera. Odtud plynou mé zkušenosti v oblastech kontroly kvality a řízení procesů s důrazem na efektivitu, bezpečnost a snižování nákladů.

Mám zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Jsem také činný v oblasti kultury. Ať už jako autor, účinkující, nebo pořadatel, mám za sebou řadu koncertů, výstav, článků či akcí pro děti. Kromě umělců podporuji také začínající obchodní a charitativní projekty. Ve Střelicích jsem v dobíhajícím volebním období zastupitelem a předsedou Komise pro veřejné záležitosti a hospodářství, a vnímám tak potřeby obce nejen z pozice občana.

Pokud bych byl opět zvolen do zastupitelstva, rád bych prosadil odsouhlasené, ale nerealizované projekty vzešlé z Komise pro veřejné záležitosti. Zejména některá dopravní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a také projekty zlepšující občanskou vybavenost obce.

Mám rád jednoduchá a krásná řešení, protože právě taková jsou ta funkční. Z práce vím, že čím lépe se projekt připraví, tím méně je s ním práce a tím víc se ušetří. V tomto duchu chci pokračovat v činnosti pro Střelice.

Jako předseda Komise pro občanské záležitosti jsem inicioval společně s ostatními členy následující projekty:

 • Vybudování přístupu na dětské hřiště u střediska.
 • Rozšíření dětského hřiště u hasičky.
 • Nové plakátovací plochy.
 • Workoutové hřiště na koupališti Střelice.
 • Zpřehlednění dopravy na některých místech v obci Střelice.
 • Organizace akce Ukliďme Střelice.

Martin Klíma

Ing. Martin Klíma, Ph.D.

35 let, softwarový inženýr, zastupitel, předseda komise

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

 • Rád bych se zasloužil o zefektivnění procesů obce tak, aby se její zaměstnanci mohli zabývat podstatnými věcmi a služby občanům byly dostupnější.
 • Chci zlepšit hospodaření obce s financemi, aby neztrácela úspory vlivem inflace.
 • Nadále bych chtěl zvyšovat bezpečnost na silnicích i chodnících.
 • Rád bych podpořil dialog mezi občany, spolky a obcí.
 • Rád bych rozvíjel veřejný prostor a místa pro setkávání, aby se Střelice nestaly satelitem.
 • Chci, aby občanská vybavenost obce byla moderní a odpovídala potřebám občanů.
 • Rád bych, aby bylo více podporováno vzdělání a kultura v obci.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.