fbpx

Mgr. Petr Gadas, kandidát do zastupitelstva obce

David Otoupalík

Ač ve Střelicích bydlím jen několik let, zaznamenal jsem v obci tak trochu nechuť ke změnám. Uvědomme si však, že změny jsou základem rozvoje. Jasné je, že nemá smysl za každou cenu měnit to, co dlouhodobě a spolehlivě funguje. Pokud však nejsme s něčím spokojeni, pokusme se to změnit.

Nestěžujme si jen stále doma nebo mezi přáteli, ale přijďme to sdělit zástupcům obce, pokusme se navrhnout řešení problému, pojďme diskutovat a hledat, jak udělat Střelice pěknější, zelenější, příjemnější pro život nás všech i pro ty, kteří obcí třeba jen na kole projíždí nebo kteří nás přijedou navštívit. Zkusme se zamyslet, co nám v naší obci chybí, co nás trápí a ztrpčuje nám život.

Za mne, jako člověka, který se celý život věnuje přírodě, a to nejen té neživé, je to právě nedostatek zeleně v obci. Dnes spolehlivě víme, jaký blahodárný účinek pro život obyvatel má. Ať se to týká zmírnění úporného vedra, které nás v posledních horkých letech trápí, nebo snížení prašnosti, zejména podél frekventovaných komunikací, nebo i poklesu hlučnosti od projíždějících vozidel.

Zeleň v krajině, ale i v zastavěných částech obce nám pomáhá také zadržovat vodu v půdě a bránit tak jejímu přehřívání a dalšímu vysychání. Zkusme třeba také více sledovat hospodaření na polích v okolí obce, zda nedochází k enormní půdní erozi vlivem nevhodné péče o půdní fond.

Život v obci by ale mohly zpříjemnit i třeba zdánlivé maličkosti, jako je udržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad, častější svoz tohoto odpadu, aby se nehromadil v okolí kontejnerů. Kontrolujme více stavebníky, aby se odpad ze stavební činnosti neobjevoval na komunikacích a v okolí našich domů.

Učme naše děti, aby si vážily přírody v okolí obce i v ní, více ji poznávaly a pečovaly o ni.

Udělejme si prostě Střelice naším krásným domovem, na který budeme náležitě hrdí a kam se budeme vždy a rádi vracet.

Nerozdělujme občany na starousedlíky a „ty nové“. Vždyť i oni si zvolili naši obec jako místo pro svůj život, pro život svých dětí a chtějí, aby se nám zde všem dobře společně žilo. Stejně jako já, tak i další noví obyvatelé Střelic se sem přece nestěhují proto, aby „starousedlíkům“ nějak škodili, ale naopak, aby přispěli k příjemnému soužití nás všech, aby pomohli udělat Střelice krásnější a veselejší.

Petr Gadas

Mgr. Petr Gadas

50 let, odborný pracovník ústavu geologických věd, MU Brno

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

  • Maximální transparentnost obce vůči občanům.
  • Víc naslouchat individuálním potřebám občanů.
  • Učinit Střelice zelenější, čistší a pro život přívětivější.
  • Výrazně zlepšit stav pozemních komunikací v obci.
  • Účinněji zvažovat investice obecních prostředků.
  • Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi na společných projektech.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.