fbpx

Radim Brener, kandidát do zastupitelstva obce

David Otoupalík

Nástroje, kterými obec disponuje, nabízejí širokou škálu moderních funkcí. Problém ale není v chybějících nástrojích anebo schopnostech. Aby komunikace s občany byla na úrovni 21. století je nejprve potřeba změnit myšlení a přístup.

Věřím, že obec splňuje zákonem dané požadavky na zveřejňování informací. Ale otázka je, proč nejdeme dále, proč zveřejňujeme jen to minimum, a kdo ví, jestli vůbec to.

Profesně se zabývám zpracováním dat a jejich interpretací tak, aby byla pro „čtenáře“ užitečná. Již dávno neplatí, že stačí do tabulky dát pár čísel, doplnit je pár strohými větami a úkol bude splněn. Data a informace musí tvořit příběh, kterému bude občan rozumět a který ho zaujme.

V zastupitelstvu obce je 15 zastupitelů, v obci žije více než 3000 občanů. Pracujme aktivně s občany a ptejme se na jejich názor. Participativní rozpočet, hlášení nepořádku a ankety přes mobilnirozhlas.cz, veřejné prezentace připravovaných projektů a další.

To všechno jsou nepatrné změny, které ale vedou k velké změně v rámci aktivního zapojení občanů. Střeličník nechce rušit tradice, jak o nás někteří vykládají. Naopak, chceme i nadále podporovat hasiče, chasu, sokol, fotbal a mnoho dalších…

Ta změna, kterou chceme přinést, je v komunikaci, otevřenosti, investicích, plánování a v důrazu na detaily. Staňme se moderní obcí 21. století, ale zachovejme si veškeré tradice, které dělají Střelice Střelicemi.

  • Proč se důležité věci na zastupitelstvu obce většinou skrývají v „různé“ a podklady nejsou veřejné?
  • Proč jednodušeji najdu na stránkách obce prodej vajec než informace o výstavbě vepřína?
  • Proč stavební komise nezveřejňuje zápisy?
  • Proč jsou nejdůležitějšími informačními kanály v obci facebookové stránky Střeličníku a Pojďme tvořit Střelice?

Radim Brener

Radim Brener

37 let, řízení týmu datové analýzy a reportingu

Pracoval jsem a pracuji ve společnostech, které jsou maximálně otevřené ke svým zaměstnancům i ke svému okolí. Dostupnost informací vedla vždy k zapojení co největšího počtu lidí, kteří mají chuť pomáhat, posouvat věci a měnit je. Občané pak mají také ve výsledek mnohem větší důvěru, protože se na něm mohli podílet. Věřím, že to je cesta, kterou se budou muset v budoucnu vydat všechny úspěšné obce a uskupení.

Když člověk dělá věci dobře, není potřeba se za ně stydět a jakkoliv je schovávat. Doba, kdy jsou lidé ceněni podle toho, jestli ví nějaké „tajemství“, je již doufám dávno pryč. Zkusme hledat cesty, jak věci dělat, než hledat důvody, proč je nedělat.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

  • Informovaný a aktivní občan je příležitost, ne hrozba.
  • Dejme občanům najevo, že máme zájem, aby se podíleli na dění v obci.
  • Plánujme a plány zveřejňujme.
  • Zadávací dokumentace k zakázkám musí být veřejná.
  • Abyste se dozvěděli důležité věci, nemusíte znát „správné“ lidi.
  • Rozhodujme se na základě dat, a ne pocitů.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.