fbpx

Radovan Smištík, kandidát do zastupitelstva obce

David Otoupalík

Věřím, že si ve Střelicích všichni občané přejí především klidné bydlení s dobrou dostupností do Brna. To je vize, kterou by obec a nově zvolení zástupci měli rozvíjet a podporovat. Bohužel, některá rozhodnutí vedení obce z posledních let anebo mlčení zastupitelů, nám nedává jistotu, že se nám naše přání o klidné a bezpečné obci splní.

Každý projekt, nebo záměr, který obec hodlá podpořit, by měl být všem občanům obce představen. Aby se mohli občané vyjádřit a sdělit veřejně svůj názor a neopakovala se situace, kdy dá úzké vedení obce v tichosti souhlas s výstavbou vepřína pro tisíce prasat.

Nechceme přece, aby nás tu do budoucna v létě obtěžoval smrad a významně zvýšená doprava. Vedení obce je tu od toho, aby dokázalo včas zamezit plánům velkopodnikatelů na další rozšiřování výroby, chovu prasat anebo podobných záměrů.

Podporujte do vedení obce ty, kteří budou hájit obec jako místo pro život a spokojené bydlení!

Radovan Smištík

Radovan Smištík

53 let, majitel stavební firmy

Jsem rodák ze Střelic a mým hlavním cílem je změnit komunikaci a spolupráci mezi občany a zástupci obce. Podporuji větší dostupnost informací pro občany a otevřenou komunikaci. O chystaných projektech je třeba s občany diskutovat. Správa obce musí být ve prospěch všech občanů, a ne jen určitých zájmových skupin nebo jednotlivců. Pracuji 35 let ve stavebnictví a své zkušenosti bych rád využil ve prospěch obce a občanů.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL

  • Lepší komunikace mezi občany a zástupci obce.
  • Podpora spolků a místních sdružení.
  • Diskuze s občany o klíčových projektech.
  • Veřejné projednávání všech stavebních záměrů, které se dotýká občanů.
  • Rozvoj maloobchodních služeb.
  • Další rozvoj zeleně v obci a revitalizace potoka.

VOLTE ČÍSLO 2: SDRUŽENÍ OBČANŮ STŘELIČNÍK

Křížek pro Střeličník nás nejvíce podpoří. Děkujeme za něj!

Pokud volíte křížkem jinou stranu nebo kandidáty, ale chcete podpořit i některé z našich kandidátů, můžete je zakřížkovat samostatně. Tyto hlasy se budou také počítat.