fbpx

Pohádkový les

David Otoupalík

V roce 2023 máme v plánu uspořádat pohádkový les. Pokud nám chcete s organizací této akce pomoci, budeme rádi. Napište na strelicnik@gmail.com. Děkujeme.

Postupně se děti setkaly s Ferdou mravencem a včelkou Májou, kterým pomáhaly s úkoly na zručnost, s vílami Amálkami, které pro ně měly ukryta různá překvapení v písku. Děd Vševěd prověřil pohádkové znalosti, ježibaby nabídly průlet lesem na koštatech a s Machem a Šebestovou děti označovaly, jaké věci patří či nepatří do lesa. Vodník Česílko nechal malé účastníky chytat ryby v jeho rybníčku a děti spolu se statečnými rytíři v okolí nádherného hradu krmily hladového draka.

Pohádkový les 2019 byl nás jako pořadatele premiérový, a soudíme, že pro většinu návštěvníků, podle jejich ohlasů, také úspěšný. Nemalou zásluhu jistě mělo nádherné nedělní počasí. Na start v okolí Sokolovny ve Střelicích dorazili první účastníci už půl hodiny před oficiálním zahájením. Od pirátky, piráta nebo hloupého Honzy si převzali odznak a mapku, která byla součástí herního plánu. Vyznačená trasa vedla kolem Satova, pod Žleby, přes blízkou louku do přilehlého lesa (Vanečák). Nabídla dětem 7 pohádkových stanovišť, na kterých musely ukázat svou odvahu, zručnost a chuť se zapojit.ě

Více než 400 dětí se popasovalo se všemi stanovišti nadmíru dobře a v cíli na ně čekaly odměny v podobě malých dárků, skákacího hradu a připraveného opékání špekáčků. S občerstvením pomáhalo Bwindi Coffee s jejich palačinkami, kávou a ostatními sladkostmi, Mošťák.cz s kvalitními mošty, sladký koutek s nabídkou domácích sladkostí a také Restaurace Sokolovna v podobě občerstvení a poskytnutí zázemí. Děkujeme také Sokolům za vstřícnost s otevřením kurtů a přístupu na dětské hřiště.

Rádi bychom také poděkovali společnostem Jaso, Haifa Design, 1000 a 1 fór a projektu Kapku šetřím za finanční a materiální příspěvky na odměny pro děti. Panu Galkovi děkujeme za finanční příspěvek na špekáčky. O organizační stránku Pohádkového lesa se staralo Sdružení občanů Střeličník společně s téměř 30 dobrovolníky z řad střelických i nestřelických obyvatel.

Doufáme, že jste si Pohádkový les užili stejně jako my a budeme se na Vás těšit na dalších akcích, které pro vás chystáme.

Tým organizátorů Pohádkového lesa