fbpx

Projekty

Radim Brener

Sdružení občanů Střeličník se snaží spolupracovat a nebo samostatně připravovat projekty, které mají za cíl plnění naší vize (v podobě zlepšování života v obci, zkvalitňování služeb pro občany atd.). U mnoha projektů nemáme možnost přímo prosadit jejich realizaci, ale snažíme se připravit všechna fakta, analýzy a informace tak, aby bylo prosazení daného projektu co nejjednodušší a co nejsrozumitelnější.

V rámci otevřenosti, budeme naše závěry, ale i postupný postup prezentovat. Každý projekt SOS má svého garanta, který jej zastřešuje, ale většinou se na projektu podílí více členů. Rád známe na daná témata také Váš názor, a proto připravujeme ankety a u některých témat počítáme také s širší diskuzí formou prezentace.

Budeme velmi rádi, jestliže Vás některý z projektů zaujme natolik, že se na něm budete chtít podílet, jestliže nás budete kontaktovat a nebo se stavíte na některou z našich otevřených schůzek. Rádi uvítáme každou pomocnou ruku a rozdílné názory a pohledy na daná témata. Máme za to, že široká diskuze, množství názorů a otevřenost může vést k co nejlepšímu výsledku.

Aktuální projekty

 • Bankomat

  Projekt, který má za cíl zanalyzovat možnosti zřízení bankomatu v obci Střelice.

 • Informovanost občanů

  Jedním za našich cílů je co nejlepší informovanost občanů o aktuálním dění v obci, co největší spolupráce mezi občany a obcí a co největší transparentnost našeho sdružení.

 • Zmapování a rozmístění odpadkových košů

  Během minulého roku jsme glosovali o tom, jak nám Střelice „hnědnou“. Nechceme daná témata jen glosovat, ale také s tím něco dělat. Tady je naše odpověď.

 • Dopravní řešení středu obce v okolí Satova

  Myslíme si, že dopravní situace ve špičkách začíná být v okolí Satova velmi špatná. Nechceme si jen stěžovat, chceme nabídnout řešení, jak situaci zlepšit.