fbpx

Zmapování a rozmístění odpadkových košů

Radim Brener

Sdružení občanů Střeličník si stanovilo za cíl stálou snahu o zlepšování podmínek pro život občanů v naší obci. Zlepšení čistoty a pořádku je také nedílnou součástí tohoto záměru. Jako jednu z možností vidíme v tomto směru navýšení počtu odpadkových košů, případně změnu jejich umístění.

Střed obce a část Vršovice má pokrytí dostačující, některé okrajové části je třeba dovybavit. Jde o místa s větším výskytem procházejících občanů, zejména pejskařů, venčících svoje mazlíčky, aby měli možnost uklidit drobný odpad a sáčky s exkrementy na správné místo

 • Doporučujeme Radě obce zřízení odpadkových košů:

  1. Na ul. Nebovidské před prodejnu Domácí potřeby.
  2. Na ul. Za Humny před dům č. 16 nebo č. 14.
  3. Na nároží ulic Zbirovského a V uličce.
  4. Na nároží ulic K myslivně a Nad farou.
  5. Na nároží ulic Trpín a K myslivně.
  6. Na ul. Na hrázi před dům č. 2.
  7. Na ul. Jar. Svobody – roh odbočení cesty tunýlkem pod žel. Tratí.
  8. Na křiž. Jar. Svobody před dům č. 36a.
  9. Na černém chodníčku, rozcestí (dříve u lavečky).
  10. Na konci ul. Nová ulice, před vstupem na černý chodníček.
  11. Na ul Nádražní před vstup na dětské hřiště.
  12. Na konec ul. Vršovická k lesu.

  V mapě níže, můžete tyto koše vidět s fialovou ikonou koše.

 • Doporučujeme Radě obce přesunutí odpadkových košů:

  1. Koš před domem Na hrázi č. 19 – ke vchodu do dět. hřiště dům č. 23.
  2. Koš na cestě za zahradou domu Nová ulice č. 20 – na roh Nové ulice k domu č. 25 ( proti kontejnerům ).

  Výhledově uvažovat o zřízení koše na ul. Žleby, kde ještě probíhá výstavba.
  V mapě níže, můžete tyto koše vidět s oranžovou ikonou koše.

Aktuální stav

Během zimního období jsme předali radě obce návrh na osazení nových košů v obci Střelice. Jsme rádi, že v aktuálním sloupku starosta obce potvrdil jejich brzkou instalaci. Tu provede obecní četa, jakmile dokončí jarní úklid obce. Přesné datum zatím neznáme, ani jejich finální umístění, ale budeme se těšit na výsledek. Jakmile budou koše osazeny, zveřejníme jejich umístění.