fbpx

Projekty, na kterých se podílí Střeličník

David Otoupalík

Na této stránce přinášíme seznam našich nápadů, projektů či návrhů, které se nám nepodařilo na jednání komisí, výborů, rady obce nebo zastupitelstva prosadit. Tam, kde jsou známé veřejné důvody zamítnutí, je uvádíme.

👍 Toto se podařilo a je hotovo!

Po roce, co má Střeličník své zástupce v zastupitelstvu, komisích a výborech, se nám podařilo prosadit níže uvedené projekty. Není jich mnoho, ale odpovídá to poměrům sil v zastupitelstvu, kde máme 2 zástupce z 15. Děkujeme za vaši podporu!

🌳 Zeleň, výsadba a dětská hřiště v obci

  1. Osázení dětského hřiště u zdravotního střediska stromy. Autor: Martin Klíma. Schválila rada obce.
  2. Realizace pískoviště u zdravotního střediska. Myšlenka: Otoupalíkovi. Představila: Eva Bartoňová. Schválila rada obce. Varianty připravil a finální úpravy provedl: Radim Brener s pomocí Davida Otoupalíka.
  3. Zeleň na hlavní komunikaci Ant. Smutného. Autor: Eva Bartoňová. Představila: Eva Bartoňová. Schválila rada obce.

🏗 Občanský průkaz na ekodvůr

Cílem je zjednodušit využívání ekodvoru ve Střelicích, aby stačilo předložit občanský průkaz s trvalým bydlištěm ve Střelicích. Dříve jste museli mít u sebe  potvrzení o úhradě poplatku za komunální odpad, dnes vám stačí občanský průkaz. 

Autor myšlenky: občané Střelic. Na finančním výboru představil David Otoupalík, fin. výbor podpořil a rada obce po výzvě Evy Bartoňové napodruhé schválila.

Stav k 7/2019: návrh byl předložen na jednání rady obce 6/2019. O bodu nebylo hlasováno, jelikož právní zástupce obce p. JUDr. Vítková se domnívá, že tento návrh by porušoval GDPR. Bod připravíme na jednání rady obce znovu, podložený právním názorem ohledně neporušování GDPR.

Stav k 8/2019: návrh byl znovu předložen. Viz samostatný článek. Rada obce na návrh starosty Paedr. Zdeňka Ondráška souhlasila s dodatečnou konzultací právní zástupkyní JUDr. Vítkovou. Bod budeme na radu předkládat znovu.

Schváleno radou obce v 8/2019. Děkujeme za podporu!

Pozor! Někteří občané nám dodatečně sdělili, že je po nich i nadále vyžadováno potvrzení. Pokud se vám toto stane, prosím informujte nás na mailu strelicnik @ gmail. com a sjednáme nápravu. Děkujeme!

📄 Zápisy komisí a výborů na webu obce

Cílem bylo prosadit, aby byly zápisy komisí a výborů zveřejňovány na webu obce. Návrh byl předložen na zastupitelstvu obce, které o něm nehlasovalo. Doporučilo nechat rozhodnutí na každé jednotlivé komisy a výboru. V současné době zveřejňují své zápisy všechny výbory a komise, kromě té stavební. Tam se nám ani po několikátém předložení nepodařilo prosadit zveřejňování zápisů.

Všechny ostatní zápisy najdete na stránce http://www.streliceubrna.cz/uredni-deska/2/p1=901 v záložce Obecní úřad > Struktura řízení > Komise a Výbory.

🙃 Je rozpracováno …

Zde najdete seznam projektů, které máme rozpracované a nebo jsme už představili a byli schváleny. Z nějakého důvodu ale nejsou dokončené, k čemuž zde uvádíme komentář. Budeme rádi, když se budete o projekty, které vás zajímají, ptát i ostatních zastupitelů. To oni je mohou pomoci prosadit.

💲 Bankomat v obci

Cílem je zjednodušit využívání ekodvoru ve Střelicích, aby stačilo předložit občanský průkaz s trvalým bydlištěm ve Střelicích. Dnes potřebujete vždy mít u sebe potvrzení o úhradě poplatku za komunální odpad, který vám každý rok vystaví na obecním úřadě.

Ve většině obcí a měst stačí předložit občanský průkaz s trvalým pobytem a ekodvůr může využít. Placení poplatků za komunální odpad je povinné ze zákona a mělo by se k němu takto přistupovat. Pokud někdo poplatek nehradí, obec by měla jeho platbu vymáhat a urgovat. V této logice by neměli existovat neplatiči a tudíž vystavování potvrzení se jeví jako zbytečné. Alternativou je seznam občanů, kteří mají poplatek uhrazený a kontrola v místě ekodvora.

Aktuální stav k 7/2019: návrh byl předložen na jednání rady obce 6/2019. O bodu nebylo hlasováno, jelikož právní zástupce obce p. JUDr. Vítková se domnívá, že tento návrh by porušoval GDPR. Bod připravíme na jednání rady obce znovu, podložený právním názorem ohledně neporušování GDPR.

Aktuální stav k 8/2019: návrh byl znovu předložen. Viz samostatný článek. Rada obce na návrh starosty Paedr. Zdeňka Ondráška souhlasila s dodatečnou konzultací právní zástupkyní JUDr. Vítkovou. Bod budeme na radu předkládat znovu.

Garant návrhu: David Otoupalík

👎 Bohužel bylo zamítnuto

Některé projekty jsme vypracovali, představili a bohužel byly zamítnuty. Tam, kde známe důvody, je uvádíme. Na přesné důvody zamítnutí je potřeba se ptát těch, kteří je odmítli.

👨‍🔧 Drobnosti, které řeší pracovní četa

  • Instalace nových odpadkových košů
  • Instalace nových laviček
  • Dodláždění před lavičkami

Pracovní četa spadá pod vedení starosty obce Zdeňka Ondráška a bohužel nemáme možnost ovlivnit jejich pracovní náplň. O náplni pracovní čety se dočtete obvykle v úvodníku starosty. Proto doporučujeme směřovat nápady na to, co v obci upravit, přímo na starostu obce.