fbpx

Volby 2018

Radim Brener

Výsledky voleb ve Střelicích u Brna

Děkujeme za vaši podporu. Jen díky vám jsme získali 2 zastupitele z 15ti a můžeme se aktivně podílet na dalším směřování obce. V článku Krátké shrnutí po volbách detailněji popisujeme důvody, proč jsme se rozhodli podpořit stávající vedení obce a jaká témata jsou pro nás v nadcházejících 4 letech důležitá.

Zvolení zastupitelé za Střeličník

Vedoucí pracovního týmu, 37 let

„Nejodvážnější věc je myslet sami za sebe. Nahlas.“ Coco Chanel

Absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, po státních zkouškách krátce učila na základní škole německý jazyk a výtvarnou výchovu.

Poté nastoupila do brněnské pobočky nadnárodní společnosti zabývající se výpočetní technikou. Pracovala nejdříve jako technická podpora pro německé a švýcarské zákazníky, po čase přešla do francouzského oddělení a dodnes se v tomto prostředí pohybuje.

Během mateřské dovolené se věnovala cvičení rodičů s dětmi, podílela se na petici za bezpečnější přechody ve Střelicích,
spolu s paní Kristýnou Kupskou a maminkami z PifPaf klubu iniciovala rekonstrukci dětského oddělení ve zdejším  zdravotním středisku. Ráda se pokouší hrát volejbal, jezdí na kole a cestuje s rodinou.

Inženýr v elektrotechnické výrobě, 31 let

„Člověk by měl dbát o místa, kde žije, protože v pěkném prostředí je život lepší.”

Absolvoval postgraduální studia na Ústavu mikroelektroniky, Fakulty elektroniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je manželem a otcem. V současné době pracuje jako test inženýr v elektrotechnické výrobě.

Působil jako předseda zapsaného spolku Kulna, jehož činností byla podpora mladých a začínajících umělců, kde organizoval autorská čtení amatérských spisovatelů a pravidelně přispíval do Náměšťských listů. Je členem dvou kapel, ve kterých zpívá a hraje na kytaru. Zapojil se do aktivit proti zatopení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, resp. vybudování vodního díla Čučice, a proti zavedení školného na vysokých školách.

Ve Střelicích organizoval petici za výsadbu zeleně na dětském hřišti. Zajímá se o řešení dopravy ve Střelicích – zejména možnosti budování přechodů pro chodce. Je zakládajícím členem sdružení občanů Střeličník, kde se podílí na organizování kulturních akcí ve Střelicích. Přispívá také do Střelického zpravodaje.

Chce se zasloužit o zkvalitnění veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti na střelických komunikacích. Stěžejním zájmem je rovněž usnadnění života rodinám, konkrétně dostupnější bydlení a služby.

Komunální volby

 • Jsme sdružení občanů Střelic s cílem zlepšit prostředí pro život v obci
 • Chceme být objektivní, otevření pro všechny a plně transparentní
 • Budeme hájit zájmy obyvatel Střelic, vést aktivní dialog s občany i s organizacemi
 • Chceme i nadále vytvářet kulturní, sportovní a vzdělávací akce a výrazně podporovat rodiny s dětmi a aktivity, které jsou pro ně určeny
 • Komunální volby proběhnou v říjnu 2018
 • Vaše podpora v komunálních volbách je pro nás zavazující.

Kandidátní listina

Inženýr v elektrotechnické výrobě, 31 let

„Člověk by měl dbát o místa, kde žije, protože v pěkném prostředí je život lepší.”

Absolvoval postgraduální studia na Ústavu mikroelektroniky, Fakulty elektroniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je manželem a otcem. V současné době pracuje jako test inženýr v elektrotechnické výrobě.

Působil jako předseda zapsaného spolku Kulna, jehož činností byla podpora mladých a začínajících umělců, kde organizoval autorská čtení amatérských spisovatelů a pravidelně přispíval do Náměšťských listů. Je členem dvou kapel, ve kterých zpívá a hraje na kytaru. Zapojil se do aktivit proti zatopení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, resp. vybudování vodního díla Čučice, a proti zavedení školného na vysokých školách.

Ve Střelicích organizoval petici za výsadbu zeleně na dětském hřišti. Zajímá se o řešení dopravy ve Střelicích – zejména možnosti budování přechodů pro chodce. Je zakládajícím členem sdružení občanů Střeličník, kde se podílí na organizování kulturních akcí ve Střelicích. Přispívá také do Střelického zpravodaje.

Chce se zasloužit o zkvalitnění veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti na střelických komunikacích. Stěžejním zájmem je rovněž usnadnění života rodinám, konkrétně dostupnější bydlení a služby.

Vedoucí pracovního týmu, 37 let

„Nejodvážnější věc je myslet sami za sebe. Nahlas.“ Coco Chanel

Absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, po státních zkouškách krátce učila na základní škole německý jazyk a výtvarnou výchovu.

Poté nastoupila do brněnské pobočky nadnárodní společnosti zabývající se výpočetní technikou. Pracovala nejdříve jako technická podpora pro německé a švýcarské zákazníky, po čase přešla do francouzského oddělení a dodnes se v tomto prostředí pohybuje.

Během mateřské dovolené se věnovala cvičení rodičů s dětmi, podílela se na petici za bezpečnější přechody ve Střelicích,
spolu s paní Kristýnou Kupskou a maminkami z PifPaf klubu iniciovala rekonstrukci dětského oddělení ve zdejším  zdravotním středisku. Ráda se pokouší hrát volejbal, jezdí na kole a cestuje s rodinou.

Databázový specialista, 34 let

„Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví.”

Po dokončení studia na Fakultě informatiky VUT v Brně a Podnikatelské fakultě VUT v Brně krátce pracoval jako  programátor. Poté nastoupil do společnosti AXA Česká republika na pozici Databázováho vývojáře a Vývojáře datových skladů, přičemž stejnou pozici zastával také ve společnosti Y Soft Corporation. Nyní pracuje ve velmi podobné pozici BI Developera pro společnost Red Hat.

Svůj volný čas nějraději tráví se svou rodinou, na horách a sportem (fotbal, dračí lodě, badminton).

Byl by rád, kdyby jednotlivé subjekty v obci co nejvíce spolupracovaly a komunikovaly navzájem.

Provozovatelka ubytování na mateřské dovolené, 36 let

„Slovo nejde, neexistuje.”

Matka čtyř kluků, vdaná, pocházím z Brna. Vyučená kadeřnice, nikdy jsem se tomu aktivně nevěnovala.

Pracovala jsem celý dosavadní pracovní život v gastronomii. Naposledy jsem provozovala cukrárnu Na hrázi. Momentálně na MD, a provozuji ubytování ve Střelicích.

Stavební projektant, statik, 28 let

S úsměvem jde všechno líp.

Pocházím ze Střelic. Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně – fakultu stavební, obor konstrukce a statika staveb.

Mezi mé záliby patří sport a hudba.

Ve Střelicích jste si mě mohli všimnout na akcích pořádaných Střelickou chasou, ve které jsem členem. Dále jsem se podílel na organizaci Strunobraní. Jsem svobodný, plný elánu a chtěl bych se tedy zapojit do dění a udělat něco pro dobrou věc.

Jednatel společnosti, 36 let

„Když nemůžeš, přidej víc!”

Jsem ženatý, s manželkou máme půlročního syna Dannyho.

Považuji se za celoživotního optimistu, s tahem na branku. Díky tomu jsem se už ve 24 letech stal zastupitelem a radním, s cílem zlepšovat prostředí v obci. Projekty, na kterých jsem se podílel, byly více i méně úspěšné. Mezi ty úspěšnější řadím zabránění výstavby bioplynové stanice na území obce formou petice s 500 podpisy, nápad spojený s umístěním mateřské školky vedle Satova nebo zajištění vydávání bezplatného Zpravodaje. Mezi méně úspěšné projekty řadím selhání stavební firmy v zástavbě Kopanin nebo nedotažení realizace přechodů a značení v obci, přestože na toto existují hotové projekty.

Mým cílem je znovu se začít podílet na zlepšení prostředí v obci a dokázat, že jsem v některých názorech dospěl nebo se naučil užší spolupráci s partnery či kolegy.

Majitel koupelnového studia, 33 let

Pocházím ze Střelic a s vyjímkou dvou let tu i žiji. Po střelické základce jsem vystudoval stavební školu a po krátkém působení v divadle Husa na provázku jsem se vrátil do oboru a v současné době provozuji koupelnové studio MC Koupelny. Ve Střelicích jsem spojen zejména s futsalem, kde jsem spoluzakládal spolek FC AB Střelice, který funguje od roku 2006 do současnosti.

Doktorandka v oboru plazmo-chemie, 29 let

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

V současnosti na rodičovské dovolené s úžasnou dcerkou. Je doktorandkou v oboru plazmochemie na VUT v Brně.

Aktivně působila v Hanáckém Aeroklubu Olomouc. Spoluorganizovala autorská čtení pořádaná Kulna, z.s. Ve Střelicích se podílela na petici za výsadbu stromů na dětském hřišti.

Chce se zasadit o pohodový život v obci nejen pro rodiny s malými dětmi. Uvítala by plnou transparentnost a zodpovědnost v rozhodovacích procesech obce.

Odborný pracovník v oboru chemie, 29 let

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“

Jsem vdaná a pocházím ze Střelic. Vystudovala jsem chemii a i nadále pokračuji v doktorském studijním programu Masarykovy univerzity zaměřeném na chemii životního prostředí. Během svého působení na univerzitě jsem se podílela na aktivitách a programech připravovaných jak pro malé děti, tak i širší veřejnost (např. dny otevřených dveří, exkurze pro základní a střední školy, dny chemie, noc vědců).

V současnosti se blíží můj nástup na mateřskou dovolenou s prvním dítětem. Ráda bych se zapojila do aktuálního dění v obci.

Důchodce, technik, 76 let

„Nenechávám na zítra co mohu udělat dnes.”

V případě úspěchu ve volbách bych se chtěl v rámci možností zapojit aktivně do podpory všech akcí, vedoucích ke zlepšení života občanů ve Střelicích.

Rezervy vidím jak v možnostech představitelů obce, tak v přístupu občanů. Určitě chci podpořit všechny aktivity k zlepšení pořádku a čistoty, například zvýšením počtu odpadkových košů a jejich vhodnějším umístěním, zlepšení bezpečnosti v silničním provozu a také podmínek pro rodiny s malými dětmi. U těch dětí bych asi začal. Už v současné době nestačí kapacity mateřských školek, je nutné začít řešit. Vyznačit nebo zřídit přechody pro chodce, omezit v nebezpečných místech rychlost vozidel značkami, zřízením retardérů a pod.

Těch nápadů je víc, ale říká se, že víc hlav ví víc. Očekávám proto, že společně se Střeličníkem a podle návrhů občanů se určí priority pro optimální řešení problémů, které nám život stěžují.

Důchodce, 68 let

„Nevzdávej se, nevzdávej se nikdy.”

Budoval jsem socialismus, nyní cítím rozevírající se nůžky mezi občany, mezi mladými a staršími, mezi městem a vesnicí,
mezi regiony a Prahou.

Má představa je neopravovat fasádu čehokoliv, dokud uvnitř jde o zdraví občanů a nemají z toho žádný přínos, ani sociální, kulturní či osobní pro většinu Střeličáků. Je vhodné ukazovat dobré příklady mládeži a dětem, ukazovat cestu bez strachu a sobectví.

Vedoucí vývoje software, 38 let

IT developer, 38 let

Zdravotní sestra, 30 let

„Stát je tu pro lidi, a né lidé pro stát!”

Aktivní člověk, který se rád zapojí do změn ve Střelicích.

Realitní makléř, 25 let

Volební program

Zvýšení bezpečnosti nejen na komunikacích

 • Vybudovat osvětlené přechody v obci na ul. Nebovidská, Ant. Smutného, Tetčická a u hřbitova.
 • Regulovat rychlost v obci formou dopravních opatření s důrazem na dodržování povolené rychlosti, např. úsekovým měřením na všech hlavních komunikacích v obci.
 • Vyřešit bezpečné přecházení k zastávce Střelice – dolní.
 • Propojit okolní obce prostřednictvím cyklostezek (směrem na Brno).
 • Trvale vyzývat kraj k rekonstrukci hlavní komunikace v obci.
 • Zajistit po celé obci vybudování sjezdů z chodníků pro rodiče s kočárky a vyřešit problematiku aut, které průjezdnost blokují.

Základní, mateřská a umělecká škola Střelice

 • Navrhnout neprodleně konkrétní řešení navýšení kapacity mateřské školy s ohledem na růst populace.
 • Zajistit kvalitní větrání ve třídách zbudováním vzduchotechniky.
 • Upravit otevírací dobu mateřské školy a družiny v souladu s požadavky rodičů.
 • Umožnit Základní umělecké škole využívat přednostně obecní sál, dokud nebude zajištěn jiný prostor pro vystoupení žáků.

Životní prostředí

 • Zajistit rekonstrukci dětských hřišť, doplnění pískovišť, vč. následné údržby a zajištění celoročního provozu, vybudování stínění (stínící plachty, pergoly), dokud nevyrostou stromy.
 • Vysadit zeleň na veřejných prostranstvích a dětských hřištích.
 • Vytvořit klidové zóny pro odpočinek, vč. laviček a odpadkových košů.
 • Revidovat vypouštění splašků do potoku a revitalizovat prostředí po celé délce obecního potoka.
 • Rozšířit a optimalizovat provozní dobu ekodvoru, aby sloužil občanům podobně jako v okolních obcích.
 • Vyznačit místa pro parkování v obci, vč. návrhu konkrétních řešení v jednotlivých ulicích a v lokalitách koupaliště, obecní úřad a u bývalého obchodního domu.
 • Podpořit rekonstrukci koupaliště, vč. upravení okolních ploch, výměny technologií a zřízení odpovídajícího soc. zařízení a šaten.

Spolupráce

 • Vytvořit jednotný informační kanál, který by mohly využívat všechny organizace v obci s cílem informovat o akcích a událostech a obnovit plakátovací plochy.
 • Po vzoru Brna vyčlenit část obecního rozpočtu občanům (participativní rozpočet), aby občané mohli sami rozhodovat o tom, jak zlepšit život v obci nebo okolí bydliště formou samostatných, občany navržených, projektů.
 • Přenést odpovědnost za odborná témata na jednotlivé komise obce, obsadit je odborníky a zveřejnit jejich činnost (zápisy, členové) a zpřístupnit je veřejnosti.
 • Usnadnit občanům komunikaci s obcí a zasílaní podnětů.
 • Zpřehlednit a shrnout srozumitelnou formou obsah a výstup z jednání rady a zastupitelstva obce.
 • Podpořit rekonstrukci koupaliště, vč. upravení okolních ploch, výměny technologií a zřízení odpovídajícího soc. zařízení a šaten.

Investice

 • Podporovat rozvoj veřejnosti přístupných budov a prostor, které slouží občanům, formou společných investic.
 • Zajistit, aby obecní investice naplňovaly zájem občanů, nikoliv zhotovitelských firem.
 • Vždy svolat veřejné připomínkování významných investičních projektů, aby se občané a odborná veřejnost mohla vyjádřit a zapojit.
 • Definovat strategii provozu obecních budov (např. U Trnků), a zvážit, jakou formou je dlouhodobě provozovat – např. změnit jejich využití na cukrárnu, vinárnu, školku, apod.
 • Zajistit ve středu obce prostory pro provoz potravin v rozsahu odpovídajícím velikosti obce.