fbpx

O Střeličníku

Radim Brener

Střeličník

„Střeličník hladkoprstý“ (morgalus digilis) je lehkoplodá madagaskarská křovina s plody, které při přímém požití zlepšují náladu a nekonečně dlouho baví.

Autorem definice je J. A. Kronek.

Sdružení občanů Střeličník, z.s. se řídi těmito pravidly komunikace, které jsou pro všechny členy závazné.

Vize Střeličníku

 • Jsme sdružení občanů Střelic s cílem zlepšit prostředí pro život v obci.
 • Chceme být objektivní, otevření pro všechny a plně transparentní.
 • Budeme hájit zájmy obyvatel Střelic v souladu s vizí.
 • Aktivní občané by měli mít možnost snadno se podílet se na rozvoji obce.
 • Chceme trvale podporovat rozvoj a prostředí obce Střelice (bydlení, výstavba, rekreace, průmysl, atp.).
 • Chceme vést dialog s občany i s organizacemi.
 • Rozvíjet spolupráci s aktivními občany, i organizacemi, nejen na území Střelic, kteří mají podobné vize a cíle.
 • Vytvářet kulturní, sportovní, vzdělávací akce, pro občany (nejen) na území obce Střelice, ale i v blízkém okolí, je-li to vhodné
 • Podporovat rodiny s dětmi a aktivity, které jsou pro ně určeny
 • Chceme se podílet se na činnosti komisí obce

Krátkodobé cíle

 • Chceme každý měsíc pořádat akci (nejen) pro Střeličáky
 • Vyřešit přechody v obci – trvale zmiňujeme na obci a upozorňujeme na jejich špatný stav
 • Podporujme dobré akce jako je Ukliďme Česko / Střelice – téměř 30 zapojených občanů ve Střelicích a velké množství vytříděného odpadu
 • Africký den – ve spolupráci s Bwindi Café, více než 200 návštěvníků
 • Chceme umožnit celoroční využívání dětských hřišt, zejména u školy
 • Chceme orgaznizovat menší lokální akce typu Pálení čarodějnic pro rodiny s malými dětmi (proběhlo), nebo společný běh údolím Bobravy (chystáme na červenec), a podobně
 • Chceme se ucházet o vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva obce Střelice, aby naše cíle a vize bylo možné naplňovat

Jak fungujeme

 • Pravidelně se scházíme alespoň 1x za měsíc. O schůzce vždy informujeme na Facebooku a jsou otevřené pro všechny. Nic netajíme
 • Naše akce dokumentujeme. Informujeme o nich ve Zpravodaji, na Facebooku
 • Přinášíme lidem informace, které by je mohli zajímat (př. proč není vyznačen pruh pro přecházení, př. proč zní sirány jak zní, myslivce požádat o vyjádření k psům v lese, atp.)
 • Chceme oslovit firmy v obci a představit je občanům
 • Chceme informovat o záměrech, které neřeší přímo obec, přestože jsou důležité (např. o průběhu rekonstrukce stanice Střelice – nádraží).

Podílíme se na společenském dění v obci

ŽIVĚ INFORMUJEME STŘELICE

Ve spolupráci s těmi, kteří mají rádi Střelice a informují nás o tom, co se tady děje. Přinesli jsme informace z dopravy, upozornili jsme občany na uzavření obchodu či hospody, zachytili jsme instalaci stánku Pekařství Kesi.

AFRTICKÝ DEN

Ve spolupráci s Bwindi Orphans.

UKLIĎME ČESKO / STŘELICE

Ve spolupráci s Terkou Novotnou a dalšími Střeličáky

POŘÁDÁME KONCERTY

Ve spolupráci s restaurací U Nádraží