fbpx
Období 2018-2022

Krátké shrnutí po volbách

Vážení občané. Dovolujeme si v čase povolebním zveřejnit náš pohled na výsledky voleb, a také důvody, které nás vedly k podpoře stávajícího starosty a místostarosty. Činíme tak s ohledem na otevřenost, se kterou jsme kandidovali do voleb a kterou vnímáme jako důležitou součást našeho fungování a také na základě veřejného příslibu všech zvolených subjektů na společné práci pro občany.

Po vyhlášení výsledků voleb jsme byli osloveni ke společnému jednání jak zástupci Nezávislých kandidátů, tak KDU-ČSL. První schůzka proběhla se zástupci Nezávislých. Po společném představení jsme jejich zástupce informovali, že Střeličník nemá svého kandidáta na post starosty ani místostarosty a jako třetí strana voleb má ambici pouze na obsazení jednoho postu radního. Nezávislým jsme sdělili, že v souvislosti s naší vizí utvářet spolupráci chceme respektovat výsledky voleb. Požádali jsme je, aby se pokusili uzavřít dohodu s KDU-ČSL na obsazení postu starosty a místostarosty společně s žádostí o podporu 1 zástupce Střeličníku do rady obce. Zároveň jsme jim deklarovali, že jsme připraveni podpořit jejich kandidáta na post starosty, případně místostarosty. V této logice byla dohodnuta navazující schůzka na konec 41. týdne.

Poté se zástupci Střeličníku setkali s KDU-ČSL, kde se dozvěděli, že došlo k dohodě mezi KDU-ČSL a Nezávislými na obsazení postu starosty a místostarosty, společně s uvolněním jednoho místa pro radního za Střeličník. Za tuto možnost jsme poděkovali, stejně tak jako jsme vyjádřili případnou podporu pro p. J. Vašulína na post starosty. Následně jsme v konstruktivním jednání se zástupci KDU-ČSL probrali některé z bodů programu, se kterým Střeličník kandidoval do voleb, Ve spoustě témat jsme našli společnou shodu. Pro prosazení některých bodů bude potřeba širší diskuze i s ostatními zastupiteli obce, ale věříme, že společná práce povede ku prospěchu obce.

Na konci povolebního týdne proběhla slíbená 2. schůzka se zástupci Nezávislých, na které nám bylo potvrzeno, že došlo k dohodě mezi KDU-ČSL a Nezávislými a že jedno místo v radě obce obsadí zástupce Střeličníku. Dále jsme diskutovali nad některými body našeho programu s cílem zjistit, kde panuje shoda a kde se naopak rozcházíme.

Pro úplnost dodáváme, že jsme se setkali i se zvoleným zastupitelem za ODS Ing. Jiřím Klimentem. I zde jsme našli shodu nad tématy, která jednotlivé subjekty představily ve svém programu. Panu Ing. Klimentovi jsme vyjádřili podporu pro zvolení předsedou kontrolního výboru, k čemuž následně na zastupitelstvu také došlo.

Vážení občané. Věříme, že i do budoucna se nám podaří udržet vaši maximální možnou informovanost v souvislosti s naším působením v obci, na zastupitelstvu i v radě obce. Některá témata budou podléhat informačním omezením, budeme se muset vypořádat se zákonem na ochranu osobních údajů, GDPR a podobně, ale naší vizi nezměníme.

Střeličník ve volbách nedopomohl k zásadní změně, kterou jste možná očekávali. V souladu s naší vizí jsme se rozhodli upřednostnit širokou spolupracující koalici. V ní jsme dostali obrovskou šanci podílet se na činnosti rady obce, zastupitelstva a v komisích. Změnu tedy můžeme přinést prací v průběhu dalších 4 let. Hlavním cílem Střeličníku je prosazovat program, který bychom rádi i nadále utvářeli ve spolupráci s vámi.

Chceme prosazovat maximální otevřenost obce a dostupnost informací pro občany. Jsme si vědomi, že náš přístup je nový, jiný, někdy i neprobádaný. Své kroky proto vždy odůvodníme a rádi si od vás vyslechneme zpětnou vazbu. Velice nás potěší, když s námi budete i nadále komunikovat, oslovovat naši radní Evu Bartoňovou, zastupitele Martina Klímu nebo členy komisí, a dáte nám najevo, jak si vedeme. Naším cílem je zastupovat v obci vás, občany, aby se ve Střelicích žilo lépe a aby jste byli s výkonem svých zástupců na obci spokojeni. Děkujeme za podporu.

Napiště Váš komentář